Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:10
8167 b085
20:30
3249 c1a0 500
21:16
Ja życie moje liczę na wieczory.
— A.Mickiewicz
11:37
0286 7ed8
Reposted byobojetnieMirrrr96magiciansassistantheparyna
18:41
Byłem chory na tęsknotę za czymś nieokreślonym.
— G.Herling-Grudziński
Reposted bystormymind stormymind
22:24
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder
20:24
6923 aaa5 500
Reposted byphilipsonzuozielonykot
13:20
8584 148c
Reposted byfujitsuhbudasFizlibeciaszq
20:20
6402 2edc
Reposted byFizliladymoonladyknowyourself
10:21
4307 b730
Reposted byoctobriana octobriana
14:16
sam już nie wiem jakie światy
i jakich bogów winić za brak Ciebie 
Reposted frompingwineq pingwineq
19:58
7813 9067
Reposted byzagadkaUnrealUnreality
20:44
Ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie. Dobre czy złe, dobrego czy złego człowieka, ale zawsze życie.
— Marek Hłasko
Reposted byJessicaa Jessicaa
20:37
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted bybrowser browser
05:22
1299 69dc
Reposted bywaniliowaaHopeKarislovebuzzBadziewwolalabymvacannesmiimikyszzso-soherrpterodactylsensationslodkaniedoopisanialaparisienneazazeltoniewszystkojasminnieifyouleave
17:30
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— chyba sobie nie ufam
Reposted byhappy19happy happy19happy
19:55
6808 dc17
Reposted byiampatwwojtlSvartaVargen
16:34
Edukacja.  Kopulacja.  Starość.  Śmierć. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate
17:54
8448 b556
Reposted byzuttoisshodayoEmiya
13:59
Powtarzając “dobranoc”, nie dałbym ci zasnąć.
— Adam Mickiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl